Muudame koolid kiusamisvabaks

Isegi ühte ühiskonna kitsaskohta lahendava eduka ning isemajandava sotsiaalse ettevõttena tahame igal aastal osa oma kasumist panustada mõne teise suure sotsiaalse mõjuga algatuse arengusse. Sealjuures proovime leida selliseid algatusi, millest on abi nii meie annetajatele kui ühiskonnale laiemalt. Meie annetajatest moodustavad suure aga just lapsevanemad, kelle üks või mitu last käivad koolis. Niisiis oleme viimased kolm aastat toetanud kokku 50 000 euroga sihtasutust Kiusamisvaba Kool, mille eesmärgiks on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks.

kiusamisvaba kool

Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal Heateo Sihtasutuse, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu, Omanäolise Kooli Arenduskeskuse, Tartu Ülikooli kasvatusteadlase Kristiina Treiali ning sotsiaalsete ettevõtjate Kristi Liiva ja Rasmus Raski poolt ja pakub Soome kasvatusteadlaste välja töötatud tõenduspõhist KiVa programmi, mis on 2017/2018. õppeaastal jõudnud Eestis ligi 50 kooli.

KiVA programm sisaldab nii universaalseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumine lahendamiseks. Eestis läbiviidud esimese mõju-uuringu tulemusel saab öelda, et pilootkoolides langes ohvrite osakaal KiVa tegevuste tulemusena 17,2%-i.

Uuskasutuskeskuse arvates on ideaalne koolikeskkond turvaline ja lapse arengut ja eripärasid igati toetav. Selline, kus laps ei oleks ega tunneks ka kohustust olla üheks halli massi osaks, vaid igaühe erisusi märgatakse, tugevusi tunnustatakse ja nõrkuseid arendatakse. Seda nii koolipersonali kui ka kaasõpilaste poolt. Kool peaks olema koht, kuhu on rõõm minna ja kust lahkutakse targemana, tugevamana ning samas kaotamata tilkagi oma elurõõmust ja eripärast. Läbi Uuskasutuskeskusesse annetamise aitad kaasa just sellise ideaalse kiusamisvaba koolikeskkonna kujunemisele!