MTÜ Uuskasutuskeskuse andmekaitse tingimused

Üldine

Uuskasutuskeskus MTÜ (edaspidi Uuskasutuskeskus) käsitleb järgnevaid isikuandmeid: veebikaupluse tellijate kontaktid koos tarneinfoga, külastajate kujutis videokaameras, kandideerijate andmed CV-s, uudiskirjadega liitujad, veebipäringute esitajad.

Vastutav andmetöötleja

MTÜ Uuskasutuskeskus (reg-kood 80201865)
Tatari 64, Tallinn 10134
info@uuskasutus.ee

Mille alusel Uuskasutuskeskus isikuandmeid töötleb?

Uuskasutuskeskus töötleb isikuandmeid õiguslikel alustel, andmesubjekti nõusolekul: uudiskirjaga liitumisel, lepingupartnerid, kandideerimisprotsessis osalemisel jm juhtudel, kui on antud nõusolek andmete töötlemiseks ja kogumiseks.

Uuskasutuskeskus töötleb isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks: riigiasutuste päringule vastamiseks. Samuti töötleb Uuskasutuskeskus isikuandmeid õigustatud huvi alusel ehk isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve kaupluse müügisaalides. Õigustatud huvi alusel töötleb Uuskasutuskeskus sellisel juhul, kui töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused.

Kui võetakse ühendust veebilehel oleva kontaktivormi kaudu, töötleb Uuskasutuskeskus päringu esitaja nime, e-posti aadressi ja muud päringust saadud informatsiooni eesmärgiga vastata päringule. Taolise töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi vastata andmesubjekti päringutele.

Millistel eesmärkidel Uuskasutuskeksus isikuandmeid töötleb?

• Isiku- ja varakaitse
• Lepingute sõlmimine ja täitmine
• Veebikaupluse kasutamine ja täiendamine
• Infopäringutele vastamine
• Värbamisprotsessis
• Õigusnõuete menetlemine

Uuskasutuskeskus lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ning töödeldakse vaid neid andmeid, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud.

Milliseid isikuandmeid Uuskasutuskeskus töötleb?

Uuskasutuskeskuse kaupluste külastamisel kogutakse andmeid isiku- ja varakaitse eesmärgil ning töötlemisele kuuluvad videosalvestisele jäänud isikuandmed.
Uuskasutuskeskuse veebilehe külastamisel töödeldakse üleüldised veebiteenuse kaudu salvestuvaid andmeid nagu IP-aadess, veebilehitseja, küpsised.
Uuskasutuskeskuse veebipoest ostmisel registreeritakse tellija nimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve ja tellija soovil ka kohale toimetamise aadress.
Uuskasutuskeskuse e-posti aadressidele kirjutades töödeldakse isikuandmeid, nt nimi, e-posti aadress, telefon.
Uuskasutuskeskusesse kandideerimisel töödeldakse CV-s ja edastatud avaldusel olevaid andmeid. Isikuandmed on kättesaadavad vaid värbamisprotsessis osalevatele töötajatele.

Kogutud isikuandmete töötlemise tähtaeg

Andmete töötlemine toimub veebilehe, veebipoe ja kaupluste külastamisel, kus andmeid töödeldakse seni, kuni ostuprotsess on lõpule viidud.

Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:
• e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed – 1 aasta
• kaupluste videosalvestised – 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast
• klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused – kuni 3 aastat.
• tööle kandideerijate andmed – valituks osutunud kandidaadi andmeid vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni 1 aasta.
• õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed – kuni menetlusprotsessi lõpuni.
Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed kustutatakse.

Küpsiste kasutamine

Veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ja veebiliikluse analüüsimiseks salvestame kasutaja seadmesse niinimetatud küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab kasutaja seadmesse veebilehe külastamisel. See võimaldab veebilehel jätta meelde kasutaja toiminguid ja eelistusi teatud ajavahemikuks, et ei peaks neid iga kord uuesti sisestama veebilehele tulles. Veebilehe külastajana on võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist seadmesse keelata või piirata. Samuti saab kõik küpsised, mis on seni seadmesse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid.

Google Analytics küpsised

Kasutame Google Analytics küpsiseid oma veebilehe liikluse analüüsimiseks. Peamiselt analüüsime taoliste küpsiste abil, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis veebilehti külastatatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. Taoline info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista oma veebilehe külastajate käitumist ja parandada seeläbi oma veebilehe kasutajakogemust.

MailChimp küpsised

Kasutame MailChimpi küpsiseid meie saadetud uudiskirjade ja teiste turunduslike teadete efektiivsuse analüüsimiseks. Peamiselt kasutame taoliseid küpsiseid, et analüüsida, kas meie saadetud uudiskirja on avatud ja kas selles uudiskirjas olevatele linkidele on klikitud. Taoline info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista oma uudiskirja listis olevate kontaktide käitumist ja seeläbi saata neile asjakohasemat infot.

Privaatsuspoliitikat uuendati viimati 23.02.2024.